Firma
İŞKUR İşbaşı Eğitim Programının yönetilmesi kapsamında aşağıdaki hizmetler sunulacaktır.
İŞKUR İşbaşı Eğitim Programı için
kursiyer başına ödenecek
aylık hizmet bedeli
Teklifi Hazırlayan PMA Yetkilisi