Bilgi Güvenliği Politikası

PMA Bilişim Anonim Şirketi (“PMA Bilişim”) ve çalışanları olarak aşağıda listelenen amaçları sağlamak için bilgi güvenliği politikalarını uygularız.

 • Bilgi sistemlerinde paylaşılmakta olan her türlü verinin güvenliğini sağlamak
 • İş devamlılığını sağlamak ve güvenlik ihlalinden kaynaklanabilecek kanuni riskleri en aza indirmek
 • Kurumun itibarını ve yatırımlarını korumak

Bu politikalar “PMA Bilişim” içerisinde çalışan her personeli bağlayıcı niteliktedir. Politikaların ihlali durumunda gerektiğinde kurum içinde ihlalde bulunan adına yasal işlem yapılabilir.

“PMA Bilişim” bilgi güvenliği politikasına konu olan bilgi güvenliği varlıkları için gizliliği, bütünlüğü ve erişilebilirliğine ilişkin risklerin değerlendirilmesi ve azaltılması için kontrollerin uygulanması konusunda çalışmalar yapar. İşimizin, personelimizin, müşterilerimizin, tedarikçilerimizin ve tüm yasal şartların gerektirdiği güvenlik gereksinimlerinin karşılanması için çalışırız. Bilgi güvenliği farkındalığını artırmak ve şirket kültürü haline getirmek amacıyla sürekli eğitimlerin gerçekleştirilmesi, bilgi güvenliği yönetim sisteminin performansının ölçülmesi ve sürekli iyileştirilmesi, yönündeki faaliyetlerimizi uyguladığımız diğer yönetim sistemleri ile birlikte bütünleşik bir şekilde yönetiriz.

Bilgi güvenliği varlıkları aşağıda listelenmiştir.

 • E – Posta Politikası
 • Anti Virüs Politikası
 • Parola ve Şifre Politikası
 • İnternet Kullanım Politikası
 • Sunucu Güvenlik Politikası
 • Uzaktan Erişim Politikası
 • Ağ Güvenliği Politikası
 • İş Sürekliliği Politikası
 • Yetkilendirme Politikası
 • Değişim Yönetimi Politikası
 • Yazılım, Sistem ve Veri Yedekleme Politikası
 • Temiz Ekran – Temiz Masa Politikası