Firma
İşyeri için her ayın SGK bildirgesi verilmesine esas teşkil edecek teşvik yararlandırma raporu hazırlanacaktır.
Teşvik kazancından uygulanacak
hizmet bedeli oranı
Teklifi Hazırlayan PMA Yetkilisi