Makine Öğrenmesi ile İK Süreçleri Optimizasyonu

Makine Öğrenmesi ile İK Süreçleri Optimizasyonu

Şirketimizin, Tübitak destekleri ile geliştirdiği algoritmaların uygulandığı çözümlerdir. İK 4.0 uygulamaları ile işe alım – yerleştirme ve sirkülasyon tahminlemesi çözümleri sunulmaktadır. Sunulan çözümler ile maliyet avantajı sağlamanın yanı sıra doğru çalışanın doğru pozisyona yerleştirilmesi ve sürdürülebilir İK politikaları oluşturulması sağlanmaktadır.

Ana sorunun (işe alım veriminin artması, sirkülasyon vb.) tespiti ile süreç başlamaktadır. Müşterilerimizin veri setleri veri madenciliği teknikleri ile detaylı bir şekilde analiz edilmektedir. Veri setlerinden çıkan sonuçların ışığında verilerin zenginleştirilmesinin gerekli olduğunun tespiti halinde bu alanda da danışmanlık ve teknolojik alt yapı hizmetleri sunulmaktadır.

Makine Öğrenmesi ile İK Süreçleri Optimizasyonu

Ortaya çıkan veriler makine öğrenmesi algoritmaları üzerinde test edilerek işletmeye en uygun model tayin edilmektedir. Modelin tespit edilmesi sonrasında problemin çözümü için gerekli politikalar belirlenmekte ve sonuçlar makine öğrenmesi metotları ile optimize edilmektedir.